Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Halina Lichocka – e-mail: halinalichocka@wp.pl
Z-ca redaktora naczelnego: dr Marcin Dolecki – e-mail: maarcindol@wp.pl
Sekretarz: dr Marcin Broniarczyk – e-mail: marcin.broniarczyk85@gmail.com

Zespół:
dr hab. Wanda Grębecka (historia nauk biologicznych)
dr Paweł Komorowski (historia nauk społecznych)
mgr Dorota Kozłowska-Peczlewicz (bibliotekoznawstwo)
dr Jarosław Kurkowski (historia nauk społecznych)
dr hab. Zbigniew Tucholski (historia techniki)
dr hab. Andrzej Wójcik, prof. PAN (historia nauk o Ziemi)
dr Beata Wysokińska (historia ochrony przyrody, historia botaniki)

Korekta i konsultacje językowe (j. polski) – Małgorzata Kąkiel
Tłumaczenia i konsultacje językowe (j. angielski) – Agnieszka Gołas-Ners
Projekt okładki – Kamil Witkowski.