Nr 1/2018

Nr 1/2018

Halina Lichocka e-mail: halinalichocka@wp.pl
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN [Ludwik and Aleksander Birkenmajer Institute for the History of Science PAS]
Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (1992–2018)

Dariusz Jarosz e-mail: darjarosz@wp.pl Zobacz⇒ 2018-27-1-041-066
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [The Tadeusz Manteuffel Institute of History PAS]
Kultura i nauka w relacjach między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Republiką Włoską w latach 1959–1970.
Słowa kluczowe: RELACJE POLSKO-WŁOSKIE ∎ POLSKA AKADEMIA NAUK ∎ WSPÓŁPRACA NAUKOWA ∎ WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Culture and science in the relations between the Polish People’s Republic and the Republic of Italy in the years 1959–1970.
Keywords: POLISH-ITALIAN RELATIONS ∎ POLISH ACADEMY OF SCIENCES ∎ CULTURAL AND SCIENTIFIC CO-OPERATION AND EXCHANGE

Zbigniew J. Wójcik Zobacz⇒ 2018-27-1-069-081
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN [Ludwik and Aleksander Birkenmajer Institute for the History of Science PAS]
O polskich badaniach nad historią Syberii po II wojnie światowej (prezentacja problemu).
Słowa kluczowe: XX WIEK ∎ POLSKA ∎ ROSJA ∎ SYBERIA ∎ BADANIA HISTORYCZNE
About Polish research into the history of Siberia after the 2nd world war (presentation of the issue).
Keywords: 20TH CENTURY ∎ POLAND ∎ RUSSIA ∎ SIBERIA ∎ HISTORICAL RESEARCH

Janusz Skoczylas e-mail: skocz@amu.edu.pl Zobacz⇒ 2018-27-1-083-095
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań]
Daniel Vetter (1592–1669) autorem pierwszego przewodnika turystycznego po Islandii.
Słowa kluczowe: ISLANDIA ∎ WYSPA ∎ GÓRY ∎ WODOSPADY ∎ WODY GEOTERMALNE ∎ BURZE
Daniel Vetter (1592–1669) – author of the first tourist guide to Island.
Keywords: ISLAND ∎ ISLAND ∎ MOUNTAINS ∎ WATERFALLS ∎ GEOTHERMAL WATERS ∎ STORMS

Zbigniew Hojka e-mail: zbyszek_hojka@o2.pl Zobacz⇒ 2018-27-1-097-115
Uniwersytet Śląski w Katowicach [University of Silesia in Katowice]
Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach.
Słowa kluczowe: TOWARZYSTWA NAUKOWE ∎ NAUKA NA ŚLĄSKU ∎ KULTURA
Culture and science in the relations between the Polish People’s Republic and the Republic of Italy in the years 1959–1970.
Keywords: SCIENTIFIC SOCIETIES ∎ SCIENCE IN SILESIA ∎ CULTUREE

Piotr Daszkiewicz e-mail: piotrdas@yahoo.fr Zobacz⇒ 2018-27-1-117-123
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa / Muséum national d’histoire naturelle, Paris
[Institute for the History of Science PAS / National Museum of Natural History, Paris]

Tomasz Samojlik e-mail: samojlik@ibs.bialowieza.pl
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża [Mammal Research Institute PAS, Białowieża]
Żubry i Puszcza Białowieska we francuskim piśmie popularnonaukowym La Nature.
Słowa kluczowe: FRANCUSKA PRASA NAUKOWA ∎ HISTORIA BIOLOGII ∎ ŻUBR ∎ PUSZCZA BIAŁOWIESKA
European Bison and Białowieża Forest in a French scientific popularization magazine La Nature.
Keywords: FRENCH SCIENTIFIC PRESS ∎ HISTORY OF BIOLOGY ∎ EUROPEAN BISON ∎ BIAŁOWIEŻA FOREST

Doubravka Olšáková e-mail: olsakova@usd.cas.cz Zobacz⇒ 2018-27-1-125-156
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha [Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague]
Face to Face with I.P. Pavlov – Jerzy Konorski and Orthodox Pavlovianism in Poland.
Keywords: KONORSKI JERZY ∎ PAWŁOW IWAN ∎ PAVLOVIANISM ∎ REFLEXES ∎ MOTOR CONDITIONING ∎ CLASSICAL CONDITIONING ∎ COMMUNIST REGIME
Słowa kluczowe: KONORSKI JERZY ∎ PAWŁOW IWAN ∎ PAWŁOWIANIZM ∎ ODRUCHY WARUNKOWE ∎ ODRUCHY INSTRUMENTALNE ∎ WARUNKOWANIE KLASYCZNE ∎ REŻIM KOMUNISTYCZNY

Anna Adamowicz, Bożena Płonka-Syroka e-mail: bozena.plonka-syroka@umed.wroc.pl Zobacz⇒ 2018-27-1-157-204
Zakład Humanistycznych Nauk, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu [Department of Human Sciences, Faculty of Pharmacy, Wroclaw Medical University]
Szczepienia przeciw ospie prawdziwej oraz przeciw gruźlicy w opiniach lekarzy polskich w świetle wybranych tytułów polskiego czasopiśmiennictwa lekarskiego (1801–1900).
Słowa kluczowe: GRUŹLICA ∎ OSPA PRAWDZIWA ∎ SZCZEPIONKI
Smallpox vaccine and tuberculosis vaccine in the Polish doctors’ opinions in view of selected titles of medical periodicals (1801–1900).
Keywords: TUBERCULOSIS ∎ SMALLPOX ∎ VACCINES

Daria Klabun Zobacz⇒ 2018-27-1-205-247
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny [Nicolaus Copernicus University in Toruń, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Faculty of Pharmacy]
Rozwój farmakoterapii w leczeniu depresji.
Słowa kluczowe: DEPRESJA ∎ HISTORIA ∎ FARMAKOTERAPIA
The development of pharmacotherapy in the treatment of depression.
Keywords: DEPRESSION ∎ HISTORY ∎ PHARMACOTHERAPY

Krzysztof Dąbrowski Zobacz⇒ 2018-27-1-249-264
Wiedeń [Vienna]
Elementy wiedzy o radiotechnice we wczesnych polskich publikacjach. Przyczynek do historii radiotechniki.
Słowa kluczowe: RADIOTECHNIKA ∎ WYDAWNICTWA TECHNICZNE ∎ PROMIENIE HERTZA ∎ FALE HERTZOWSKIE ∎ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE
Elements of knowledge about radio engineering in early Polish publications. A contribution to the history of radio technology.
Keywords: RADIO ENGINEERING ∎ TECHNICAL PUBLICATIONS ∎ HERTZIAN RAYS ∎ HERTZIAN WAVES ∎ ELECTROMAGNETIC WAVES

Zbigniew Tucholski Zobacz⇒ 2018-27-1-265-287
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN [Ludwik and Aleksander Birkenmajer Institute for the History of Science PAS]
Uwarunkowania konserwatorskie i techniczne odbudowy zabytkowego taboru kolejowego.
Słowa kluczowe: KONSERWACJA I ODBUDOWA ZABYTKOWEGO TABORU KOLEJOWEGO ∎ POLITYKA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW TECHNIKI ∎ OCHRONA DZIEDZICTWA KOLEJOWEGO
Conservation and technical determinants in restoration of historic rolling stock.
Keywords: CONSERVATION OF HISTORIC ROLLING STOCK ∎ RECONSTRUCTION OF HISTORIC ROLLING STOCK ∎ CONSERVATION POLICY OF TECHNICAL MONUMENTS ∎ PROTECTION OF RAILWAY HERITAGE

Sławomir Łotysz e-mail: s.lotysz@gmail.com Zobacz⇒ 2018-27-1-289-310
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN [Ludwik and Aleksander Birkenmajer Institute for the History of Science PAS]
Kraków czy Tarchomin? Historia sporu o lokalizację fabryki penicyliny przekazanej Polsce w ramach programu pomocowego UNRRA (1946–1947).
Słowa kluczowe: PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY ∎ UNRRA ∎ PROGRAM POMOCOWY ∎ PENICYLINA
Kraków or Tarchomin? Negotiating the location of the penicillin plant given to Poland under the UNRRA rehabilitation programme (1946–1947).
Keywords: PHARMACEUTICAL INDUSTRY ∎ UNRRA ∎ REHABILITATION PROGRAMME ∎ PENICILLIN

NOVA LITTERARIA

Zbigniew J. Wójcik
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN [Ludwik and Aleksander Birkenmajer Institute for the History of Science PAS]
Jerzy B. Miecznik, O losach polskich geologów, Warszawa 2017, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Seria „Wokół geologii”, s. 312, il.

Peter Gorski
Recenzja książki: Jan Majewski, Sympozja Historii Farmacji z perspektywy ćwierćwiecza (1971–2016), Poznań, Flos carmeli, 2016, s. 62.

Jan Majewski
Apteka Pod Złotym Lwem, Poznań [Pod Złotym Lwem Pharmacy, Poznań]
Pamiętnik Jubileuszowego XXV Sympozjum Historii Farmacji. Aptekarz jak lekarz. Regionalne medykamenty, terapie, zwykli-niezwykli ludzie… Krapkowice, Zamkowy Młyn, czerwiec 2016, red. I. Sikora, Opole 2017, s. 196.

Jan Majewski
Apteka Pod Złotym Lwem, Poznań [Pod Złotym Lwem Pharmacy, Poznań]
Pamiętnik XXVI Sympozjum Historii Farmacji – Bolestraszyce 2017, red. Lidia Maria Czyż, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2017, s. 126.