Nr 1, Nr 2/2016

Okladka Nr 1 2016Nr 1/2016

Jiři Jindra e-mail: jindra@usd.cas.cz Zobacz⇒ 2016-25-1-007-032
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha [Institute for Contemporary History, The Czech Academy of Science, Prague; Instytut Historii Najnowszej Akademii Nauk Republiki Czeskiej]
Przyjaźń czeskiego profesora Jaroslava Heyrovskiego z polskim profesorem Wiktorem Kemulą w świetle ich korespondencji.
Friendship of a Czech Professor Jaroslav Heyrovski with a Polish Professor Wiktor Kemula in the light of their correspondence.
JAROSLAV HEYROVSKI ∎ WIKTOR KEMULA ∎ PHYSICAL CHEMISTRY ∎ POLAROGRAPHY

Marcin Dolecki e-mail: maarcindol@wp.pl Zobacz⇒ 2016-25-1-033-042
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
List Ernesta Rutherforda do Ludwika Wertensteina w sprawie odkrycia pozytonu.
A letter from Ernest Rutherford to Ludwik Wertenstein, Concerning the Discovery of Positron.
LUDWIK WERTENSTEIN ∎ ERNEST RUTHERFORD ∎ RADIOACTIVITY ∎ SPIN ∎ CORRESPONDENCE

Krzysztof Maślanka e-mail: krzysiekm@poczta.pl Zobacz⇒ 2016-25-1-043-062
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa–Kraków [Institute for the History of Science PAS, Warsaw–Cracow]
Konrad Rudnicki (1926–2013) – kilka wspomnień.
Konrad Rudnicki (1926–2013) – a reminiscence.
HISTORY OF ASTRONOMY ∎ HISTORY OF COSMOLOGY ∎ JAGIELLONIAN FIELD ∎ ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Piotr Daszkiewicz e-mail: piotrdas@yahoo.fr Zobacz⇒ 2016-25-1-063-069
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa / Muséum national d’histoire naturelle, Paris [Institute for the History of Science PAS / National Museum of Natural History, Paris]
Listy Jana Stefana Ligęzy Kurdwanowskiego (1680–1780) i Józefa Andrzeja Załuskiego (1702–1774) do Pierra Louis Moreau de Maupertuisa (1698–1758) w zbiorach francuskiej Akademii Nauk.
Letters of Jan Stefan Ligęza Kurdwanowski (1680–1780) and Józef Andrzej Załuski (1702–1774) to Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1758) from the collection of the French Academy of Sciences.
SCIENTIFIC CORRESPONDENCE IN THE 18TH CENTURY ∎ MAUPERTOIS’ POLISH CORRESPONDENTS ∎ LESZCZYŃSKI’S SCIENTIFIC PATRONAGE

Zbigniew Bela e-mail: z.bela@uj.edu.pl Zobacz⇒ 2016-25-1-071-090
Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Farmacji [Jagiellonian University, Museum of Pharmacy]
Marta Kostyk
Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Farmacji [Jagiellonian University, Museum of Pharmacy]
Przepisy na leki w „Sekretach Isabelli Cortese” (Wenecja, 1561).
Recipes for medicines in The Secrets of Isabella Cortese (Venice, 1561) 71-90.
ISABELLA CORTESE ∎ SECRETS ∎ MEDICINES ∎ FORMULA ∎ ALCHEMY ∎ PESTILENCE ∎ SYPHILIS ∎ CASTOREUM ∎ MITHRIDATE ∎ THERIAC

Zbigniew J. Wójcik Zobacz⇒ 2016-25-1-091-107
Warszawa
Doc. dr Krzysztof Jakubowski (1937–2011). Muzealnik.
Dr. Krzysztof Jakubowski (1937–2011). A museologist.
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI ∎ GEOLOGY ∎ HISTORY OF GEOLOGY ∎ MUSEUM OF THE EARTH IN WARSAW

Rafał Zaczkowski Zobacz⇒ 2016-25-1-109-128
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie [Przypkowski Museum in Jędrzejów]
Feliks Przypkowski – gnomonik z Jędrzejowa.
Feliks Przypkowski – a gnomonist from Jędrzejów.
THE PRZYPKOWSKI FAMILY ∎ SUNDIALS

Lech Królikowski Zobacz⇒ 2016-25-1-129-147
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie [Higher School of Physical Culture and Tourism in Pruszkow]
Mieczysław Szystowski.
MIECZYSŁAW SZYSTOWSKI ∎ POLISH ENGINEERS IN RUSSIA ∎ CONSTRUCTION OF RUSSIAN HARBOURS ON THE BALTIC SEA ∎ EDUCATION OF ENGINEERS IN RUSSIA AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES

Krzysztof Dąbrowski e-mail: krzysztof.dabrowski@aon.at Zobacz⇒ 2016-25-1-149-161
Wiedeń [Vienna]
Pięć minut Fultografu.
A short life of Fultograph.
FULTOGRAPH ∎ FULTOGRAPHY ∎ RADIOGRAPHY ∎ STEFAN MANCZARSKI ∎ WITOLD WILKOSZ ∎ OTTON FULTO ∎ TELEVISION IN POLAND ∎ POZNAŃ RADIO STATION ∎ POLISH FULTOGRAPHIC SOCIETY ∎ MANCZARSKI’S TELEVISION SET ∎ POLISH PATENT NO. 11084 ∎ POLISH PATENT NO. 11075

Przemysław Sadłowski e-mail: przemyslawsadlowski@gmail.com Zobacz⇒ 2016-25-1-163-180
Politechnika Opolska [Opole University of Technology]
Leon Staniewicz (1871–1951).
LEON STANIEWICZ ∎ BIOGRAPHY ∎ HISTORY OF ELECTROTECHNICS ∎ WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NOVA LITTERARIA

Marcin Dolecki e-mail: maarcindol@wp.pl
Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Recenzja: Fragmenta Philosophica. Wybrane prace Romana Darowskiego SJ wydane z okazji osiemdziesięciolecia jego urodzin. Redakcja: Wanda Pilch i Jerzy Sadowski, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 462 s.

Adam Matuszewski e-mail: amatusze@ihnpan.waw.pl
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Bibliografie Tadeusza Orackiego. Tadeusz Oracki: Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata
1966–2012. Tematyka humanistyczno-społeczna
. Gdańsk 2014 Scientia et Veritas, 148 s., ind. + Uzupełnienia nlb. 7 s. ind.; Bibliografia publikacji Tadeusza Orackiego za lata 1951–2014. Gdańsk 2015 Scientia et Verita, 76, nlb. 1 s., ind.

Okladka Nr 2 2016Nr 2/2016

Zeszyt w przygotowaniu